Rok szkoły w ruchu

 Otrzymaliśmy od MEN tytuł i pamiątkową tablicę "Przedszkole w ruchu" za działania w programie opisanym poniżej-

W związku ze zgłoszeniem naszego przedszkola do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu,  nasza placówka podejmuje   liczne działania na rzecz aktywności fizycznej w wielu obszarach  działalności przedszkola dotyczących zarówno ruchu w przedszkolu jak i poza przedszkolem.

1. Obszar nr 1.

Ruch w przedszkolu ( wychowanie fizyczne)

W dniu 4.03.2014r. odbyły się aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego w obydwu grupach wiekowych. W celu uatrakcyjnienia zajęć do ćwiczeń wykorzystano zarówno butelki plastikowe po napojach jak i gazety.

Scenariusz  aktywnego zajęcia wychowania przedszkolnego przeprowadzonego dnia 4.03.2014r. w gr. II
Prowadząca: Agnieszka Lewandowska
Temat:  Zabawy z nietypowym przyrządem
Grupa wiekowa: 6-latki
Miejsce: sala zajęć i zabaw
Liczba dzieci: 24
Cele:
- kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała
- wzmacnianie osłabionych mięśni oraz mięśni posturalnych
- poznawanie możliwości ćwiczeń i zabaw z przedmiotami przeznaczonymi do wyrzucenia
- czerpanie radości z wykonywanych zadań
Pomoce: puste butelki po 1,5 litrowych napojach, płyta CD z muzyką
Przebieg:
1. Przywitanie, omówienie przeznaczenia butelek plastikowych oraz sposobu korzystania z nich podczas ćwiczeń
2. Marsz po obwodzie koła w rytmie muzyki, unoszenie butelki oburącz do góry wdech nosem, opuszczanie butelki – wydech ustami.
3. „Butelka za głowę” - stanie w rozsypce, unoszenie oburącz butelki na wyprostowanych rękach do góry, uginanie ramion tak, aby butelka była za głową a łopatki ściągnięte.
4. „Od siebie, do siebie” - pozycja wyprostowana, wyprost ramion do przodu z butelką i powrót do ciała.
5. „Boczki” - skręty tułowia i wyprostowanych ramion z butelką raz w lewo, raz w prawo (nogi w miejscu).
6. „Ósemki” - stanie w rozkroku na wyprostowanych nogach, skłon do przodu, toczenie butelki między nogami raz w jedną, raz w drugą stronę.
7. „Zrób tak jak ja” - trzymanie butelki oburącz na głowie, przysiady przy prostych plecach.
8. „Slalom” - skakanie na jednej nodze wokół butelki – parę razy na lewej, i na prawej.
9. „Sowa” - siad skrzyżny, ćwiczenie oddechowe, skręt głowy raz w jedną stronę, raz  w drugą, długi wydech ustami naśladując głos sowy.
10. „Przekładaniec” - siad skrzyżny, przekładanie butelki z ręki do ręki przed sobą z jednoczesnym odchyleniem mocno rąk do tyłu, tak aby ściągnąć łopatki.
11. „Zjeżdżalnia” - siad podparty prosty, butelka na końcu wyprostowanych nóg, unoszenie prostych nóg, tak, aby butelka sturlała się na brzuch.
12. „Rowerek” - leżenie tyłem, proste nogi, butelka między stopami – uniesienie nóg, wykonywanie ruchów imitujących pedałowanie (kółka do przodu i do tyłu).
13. „Talia osy”- leżenie tyłem , butelka między kolanami, skręty kolan do podłogi raz w lewo, raz w prawo, tak aby nie oderwały się łopatki od podłogi.
14. „Podaj butelkę” - leżenie tyłem, przenoszenie butelki z rąk do nóg i odwrotnie, z jednoczesnym odchylaniem rąk i nóg do tyłu.
15. „Falujące brzuszki” - leżenie tyłem, oddychanie przeponowe.
16. „Pływający piesek” - leżenie przodem, ręce wyciągnięte do przodu z butelką, na znak nauczycielki wyciągnięcie rąk z butelką do przodu nad podłogę, oraz wykonywanie drobnych ruchów wyprostowanych nóg również nad podłogą  (zwracanie uwagi, aby oba wznosy były nisko nad podłogą).
17. „Lornetka” - leżenie przodem, unoszenie rąk z butelką, imitowanie patrzenia przez lornetkę.
18. „Ukłon japoński” - siad klęczny, turlanie butelki po podłodze jak najdalej i z powrotem (zwracanie uwagi, aby pośladki nie odrywały się od pięt).
19. „Sztafeta” - dzieci siedzą w dwóch rzędach w siadzie skrzyżnym jedno za drugim. Na znak „start” pierwsza osoba z rzędu podaje górą butelkę do drugiej osoby, druga do trzeciej itd. ostania osoba biegnie z butelką na początek rzędu i znowu oddaje butelkę do tyłu. Wygrywa ten rząd, który pierwszy skończy sztafetę.
19. „Wałkowanie” - siad prosty ugięty, turlanie stopami butelki.
20. Siad dowolny – ramiona do góry wdech nosem, opuszczanie ramion wydech ustami.
21. Pożegnanie, pochwała, ewaluacja (komu się podobało unosi kciuk do góry, komu nie to opuszcza kciuk do dołu).

                                                                                                           Opracowała
                                                                                                           mgr Agnieszka Lewandowska

 

 

Scenariusz zajęcia z gimnastyki  przeprowadzonego dnia 4.03.2014r. w grupie I
Prowadząca: Agnieszka Lewandowska
Temat:  Zimowe zabawy z gazetą
Grupa wiekowa: 5 i 6-latki
Miejsce: sala zajęć i zabaw
Liczba dzieci: 18
Cele:
- poznawanie możliwości wykorzystywania makulatury do zabaw i ćwiczeń
- rozwijanie aktywności fizycznej
- kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała
- wzmacnianie mięśni wszystkich partii ciała
- czerpanie radości z wykonywanych zadań
 Pomoce: gazety, płyta CD z muzyką

Przebieg:
1. Marsz w miejscu w rytm muzyki ze złożoną „na 4” gazetą.
2. „Na krze”- stanie na jednej nodze (na zmianę) na złożonej gazecie, utrzymanie równowagi jak najdłużej.
3. „Skoki” - stanie w rozkroku nad złożoną „na 4” gazetą – wykonywanie skoków obiema nogami jednocześnie na gazetę i z gazety. Następnie obunóż skoki przez gazetę do przodu i do tyłu.
4. „Rozgrzewka” - wykonywanie pajacyków na gazecie.
5. „Zimowe wiatraki” (stanie na gazecie) - wymachy rąk na zmianę – gdy lewa ręka do góry, to prawa do dołu i odwrotnie.
6. „Wiatr” - postawa wyprostowana, gazeta trzymana na wyciągniętych rękach, dmuchanie na gazetę.
7. „Budujemy igloo” - siad skrzyżny na gazecie, uniesienie złączonych rąk nad głowę jak najwyżej.
8. „Czytamy” - siad skrzyżny, trzymanie gazety na wyciągniętych rękach, proste plecy, poruszanie samymi gałkami ocznymi w prawo i w lewo.
Następnie skręty samą głową w prawo i w lewo.
9. „Przeciąganie niedźwiedzi polarnych” - klęk podparty na gazecie, unoszenie lewej ręki do przodu i prawej nogi do tyłu – utrzymanie równowagi i zmiana.Wyciągnięcie jednej nogi do tyłu – kręcenie nią kółek w obie strony – zmiana nogi.
10. „Pokaż niebo” - klęk podparty na gazecie, wyciąganie na zmianę ręki bokiem w górę z jednoczesnym ruchem głowy za dłonią.
11. „Ukłon Eskimosa” - siad klęczny, na znak wyciągnięcie rąk do przodu i pochylenie się (pośladki siedzą na piętach a ręce wysunięte jak najdalej do przodu).
 12. „Na boki” - leżenie tyłem, gazeta ściśnięta kolanami – podnoszenie i opuszczanie nóg ugiętych w kolanach oraz przenoszenie ich na boki.
 13. „Sięgnij gazetę” - leżenie tyłem, gazeta leży za głową na podłodze – unoszenie bioder i nóg w taki sposób, aby nogami chwycić gazetę zza głowy.
 14. „Oddech wieloryba” - leżenie tyłem na gazecie, oddychanie przeponowe.
 15. „Obserwujemy foki” - zwijanie gazety w rulon, leżenie przodem, na znak nauczycielki spoglądanie przez lornetę raz jednym okiem, raz drugim, zwracając uwagę, aby barki i ręce były oderwane od podłogi.
16. „Składamy gazetę” - stanie na rozłożonej gazecie – składanie i rozkładanie gazety za pomocą stóp.
17. „Lodowa kra” - stanie na rozłożonej gazecie, darcie stopami gazet na kawałki.
18. „Śniegowe kule” - zbieranie strzępów gazet, gniecenie dłońmi w kulę.
19. „Celowanie do kosza” - rzucanie „śniegowymi kulkami” do kosza.
20. Marsz ze śpiewem wokół sali, po skończeniu śpiewu spokojny wdech nosem i wydech ustami.
21. Podziękowanie, pochwała, ewaluacja (pokazanie za pomocą miny, czy dziecku podobały się zajęcia).
                                                                                                     Opracowała
                                                                                                     mgr Agnieszka Lewandowska


2.Obszar II. Edukacja zdrowotna-rola aktywności ruchowej w życiu:

1) W przedszkolu zorganizowano spotkanie  ze złotym medalistą Andrzejem Radzikowskim:

Niezwykłe spotkanie z Mistrzem Polski w „Iskierce”

Ile musi ćwiczyć ktoś, kto chce zostać mistrzem, jak wcześnie trzeba zacząć treningi, ile godzin dziennie trzeba trenować, jaki jest Pana największy sukces? Takie i wiele innych pytań padło podczas spotkania z wybitnym sportowcem Andrzejem Radzikowskim w Przedszkolu Publicznym nr6 „Iskierka” w Bieniewicach.
W ramach realizacji programu „Rok szkoły w ruchu” ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej– 4 lutego br.,  z inicjatywy P. Dyrektor Elżbiety Flisek, zaprosiliśmy do naszej placówki  Pana Andrzeja Radzikowskiego  - zawodnika  LKS OLYMP BŁONIE. Pan Andrzej okazał się  niezwykle skromnym, wesołym i bardzo rozmownym sportowcem. Dzieci dowiedziały się, że jest ultramaratończykiem, złotym medalistą Mistrzostw Polski w biegu  24 godzinnym oraz zdobywcą wielu cennych nagród w Polsce i Europie. O swojej „biegającej pasji” opowiadał niezwykle barwnie. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści  o przebiegu dotychczasowej kariery sportowej , oglądały kolekcję pucharów i medali, zadawały wiele  - czasami zaskakujących pytań, na które nasz gość chętnie odpowiadał. Przedszkolaki dowiedziały się z ust autorytetu jak dbać o sprawność ruchową żeby być zdrowym, a w ramach podziękowania za spotkanie  zaprezentowały inscenizację wiersza J. Brzechwy „Rzepka” i wręczyły pamiątkowy medal „Przyjaciel Iskierki”.
Nauczycielki PP6 „Iskierka” w Bieniewicach
Artykuł zamieszczony w magazynie o sporcie dzieci i młodzieży na Mazowszu – profilaktyka uzależnień- „Młody sportowiec”- marzec 2014r. oraz Błońskim Informatorze Samorządowym -Nr3/2014


2) Drugie przedsięwzięcie z tego obszaru to zorganizowanie zimowej Olimpiady Sportowej

Zimowe zawody sportowe z Iskierką ”Olimpiada zimowa  na wesoło”.

Uczestnicy - dzieci   5,  6  letnie  z   Gr. I  i  Gr. II
Prowadzący : Małgorzata  Foks,  Katarzyna  Pietraszko

LUTY 2014
Cele :
- kształcenie umiejętności kontaktu i współpracy z grupą oraz zaspokojenie potrzeby ruchu w sposób społecznie akceptowany.
 - rozwijanie sprawności ruchowej,
 - wprowadzanie do ćwiczeń elementów współzawodnictwa,
 - przeżycie sportowych radości  w gronie kolegów
 - wstęp do poznawania dyscyplin Zimowej Olimpiady Sportowej w Soczi oglądanych w gronie rodzinnym w domu

ORGANIZACJA/ PRZEBIEG

    Cz.I :  Rozpoczęcie olimpiady  w przedszkolu :
 -  Dzieci zapoznają się ze znaczeniem słowa OLIMPIADA ,  kolorują koła olimpijskie według powszechnej interpretacji kolorów kół na fladze olimpijskiej poszczególne barwy symbolizują:
niebieski – Europę
żółty – Azję
czarny – Afrykę
zielony – Australię
czerwony – Amerykę

Okręgi w rzeczywistości symbolizują pięć kontynentów, a sześć barw (pięć powyższych plus biała) ma oznaczać kolory, które pojawiają się w niemalże wszystkich flagach państw świata.
     Cz. II  -  zabawy w ogrodzie przedszkolnym  -  Konkurencje :
Ø  Przejście po śladach tak aby z nich nie wypaść
Ø  Przeskakiwanie górek śniegowych  (  drabinki)
Ø  Rzuty śnieżką do celu
Ø  Bieg slalomem między  laseczkami z kulką  na głowie
Ø  Nosidełka ( bieg parami z wykorzystaniem dwóch lasek gimnastycznych i ulepionych kul śniegowych
          

    Cz. III – zabawy na boisku  szkolnym -  konkurencje :
Ø  Zaprzęgi – wyścig trójek na sankach ( dwoje ciągnie , jedno na sankach )
Ø  Wyścigi na sankach  - odpychanie się nogami
Przerywnik  ruchowy  dla  wszystkich  -  zabawa ruchowa ze śpiewem                                                                             

„ Pada śnieg,  wieje wiatr,  pada śnieg , wieje wiatr
 Mróz,  zawierucha , mróz, zawierucha
 I wychodzi  piękne, piękne słońce”…

Relaksacja z recytacją wiersza Z. Makowskiej „Świeci gwiazdka”.
(w parach lub  ustawienie w pociąg )Zaproszenie do koła i zaproponowanie uczestnikom wzajemnego masażu pleców.
„Świeci gwiazdka (rozcieranie palcami pleców sąsiada od środka do boków, promieniście)
Gwiazdek sto. (stukanie opuszkami palców po całych plecach)
Skaczą dzieci. (dłonie złożone w łódeczki oklepują całe plecy sąsiada)
Hop, hop, hop!
Tu choinka. (palcami rysują choinkę od góry do dołu)
Tam choinka.
A tu uśmiechnięta minka. (zataczanie całą dłonią półkola od jednego boku do  drugiego boku)
W białym śniegu (dłonie złożone w piąstki zataczają duże koła na plecach)
Suną sanki (energiczne głaskanie pleców otwartymi dłońmi z góry na dół )
A w tych sankach Dwa bałwanki  (wszystkie palce złączone w „dzióbek” wystukują kółka)
 
Podziękowanie dzieciom za udział w olimpiadzie zimowej J wręczenie pamiątkowych medali.


3) Realizacja obszaru nr 6:- w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Bieniewicach i Radą Sołecką ogłoszono konkurs dla dzieci , młodzieży i ich rodziców propagujący zdrowy styl życia „W zdrowym ciele zdrowy duch” (wyciąg z regulaminu)

Uwaga Uczniowie i Rodzice !!!
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”organizowanym przez Przedszkole w Bieniewicach oraz Radę Sołecką.
Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia, wiedzy o zachowaniach pro-zdrowotnych, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu z dziećmi.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 dowolna techniką plastyczną i złożenie jej w terminie do 11 kwietnia br. u wychowawcy. Pracę należy podpisać w prawym dolnym rogu. Oceniane będą:  zgodność tematyki, estetyka pracy jej oryginalność i kreatywność.
Przewidywane są atrakcyjne nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu, które wręczone będą w przedszkolu podczas uroczystego podsumowania Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.
Zapraszamy do udziału wszystkie chętne dzieci i ich rodziców.

 4)Realizacja obszaru 8: Aktywność w gronie rodziców- zorganizowanie  imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny

SCENARIUSZ ZAJĘCIA– „Wesoła gimnastyka mamy i smyka- czyli aerobik na wesoło” zajęcia przeprowadzone w Przedszkolu Publicznym nr6 „Iskierka” w Bieniewicach z okazji Dnia Kobiet

Uczestnicy spotkania: Mamy i ich dzieci z przedszkola „Iskierka”
Data:  sobota-15 marzec 2014r
Cele:
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego wspólnie z dzieckiem
- uświadamianie rodzicom przyczyn i skutków wad postawy
- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch
Pomoce: laski gimnastyczne, taśmy pilatesowe, piłeczki pingpongowe, płyty CD z muzyką szybką do aerobicu oraz z muzyką relaksacyjną
 
PRZEBIEG ZAJĘCIA
Wstęp

1. Powitanie - zabawa integracyjna:
Wszyscy  tańczą przy muzyce. Na przerwę w muzyce  dobierają się parami   i  witają  w sposób podany przez nauczycielkę, np. rękami, nosami, kolanami, czołami.
2. Zabawa ruchowa z opowieścią przy muzyce:
A gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę, w przód i w bok
Skłon do przodu w górę skok.
Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos – bis

Ćwiczenia indywidualne

1. „Marsz” – maszerowanie i bieganie z podnoszeniem wysoko kolan.
2. „Przyciąganie nóg” – przyciąganie nóg do ciała do pozycji siadu skulnego.
3. „Ślizgawka” – ślizganie się w kółko na brzuchu i na plecach.
4. „Moje stopy” – dotykanie podłogi stopami, piętami, palcami (szybko, wolno – na siedząco).
5. „Turlanie” – leżenie na plecach i turlanie się po podłodze.

Rozwinięcie
1. „Las i ptaki”  - zabawa kształtująca nawyk prawidłowej postawy.
Dzieci stoją tyłem do mamy, oboje trzymają ręce „w skrzydełka”. Gdy gra muzyka jedna osoba z pary jest ptakiem i biega na palcach pomiędzy pozostałymi uczestnikami zabawy, natomiast druga osoba pozostaje na miejscu i jest drzewem. Gdy muzyka milknie każdy wraca do swojej pary, ustawiając się tyłem i trzymając ręce w skrzydełka. Na ponowne włączenie muzyki następuje zmiana w parach – osoba która była drzewem jest teraz ptakiem.
2. „Rób to, co ja” - aerobic z laską
Każdy uczestnik otrzymuje laskę gimnastyczną
- przy muzyce powtarzanie ćwiczeń wskazanych przez instruktorkę.
3. „Gumowe ćwiczenia” - zestaw ćwiczeń z użyciem taśmy.
- rozciąganie taśmy rękoma z przodu
- rozciąganie taśmy rękoma z tyłu
- podnoszenie nogi prostej za pomocą taśmy (siad prosty)
- prostowanie nóg za pomocą taśmy (leżenie tyłem)
4. „Posłuszna laska” - uczestnicy siedzą w siadzie skrzyżnym
- unoszenie laski do góry
- unoszenie laski do góry i za plecy (ściągnięcie łopatek)
- skręty boczne z ramionami wyprostowanymi (laska trzymana oburącz)
5. „Koty” - klęk podparty
- unoszenie raz jednej ręki, raz drugiej w bok, patrzenie się za torem ręki
- unoszenie nogi wyprostowanej do tyłu – na zmianę
- kręcenie kół uniesioną nogą – na zmianę
- unoszenie kolana w bok
6. „Ukłon japoński” - siad klęczny podparty, wyciąganie rąk do przodu po podłodze
7. „Utrzymaj równowagę” - klęk podparty
- unoszenie równocześnie lewej ręki do przodu i prawej nogi do tyłu oraz odwrotnie
8. „Jak najdalej” - leżenie tyłem, nogi ugięte
- unoszenie bioder w górę z jednoczesnym podkładaniem laski pod łopatki
9.  „Zjeżdżalnia” - siad prosty podparty
- laska leży na nogach blisko stóp – równoczesne unoszenie wyprostowanych nóg, tak aby laska sturlała się na brzuch ćwiczącego
10. „Dotknij laski” - leżenie tyłem
- laska na wyciągniętych rękach w górze – dzieci przekładają nogi przez laskę, rodzice dotykają nogami do laski
11. „Rowerek” - leżenie tyłem
- laska na wyciągniętych rękach w górze, unoszenie nóg tak, aby jedna zawsze była daleko wyciągnięta do przodu, a druga blisko ugięta w kolanie
12. „Rowerek w parach” - leżenie tyłem w parach
- stopy rodzica i dziecka złączone – naśladowanie ruchu pedałowania
13. „Brzuch też oddycha” - leżenie tyłem, ćwiczenie oddechowe przeponowe
14. „Stopy mówią dzień dobry” - leżenie tyłem w parach, tak aby głowy się dotykały
- jednoczesne unoszenie nóg do góry, tak aby się spotkały w górze
15. „Fala” - leżenie przodem w parach, twarzami do siebie
- wspólne unoszenie laski do góry i do dołu (ramiona oderwane od podłogi)
16. „Tunel” - leżenie przodem w parach, twarzami do siebie, ręce z laskami wyciągnięte do przodu, tak aby utworzyły tunel
- na zmianę, dmuchanie piłeczki pingpongowej, tak aby nie wypadła z tunelu
17. „Odpoczynek” - siad skrzyżny
- wdech nosem wraz z uniesieniem rąk
- wydech ustami, opuszczenie rąk

Zakończenie
Zabawa integracyjna z rodzicami/opiekunami – „Magiczna liczba siedem”.
„Fotelik” – rodzic w siadzie skrzyżnym, dziecko plecami opiera się o rodzica, wspólne kołysanie się przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej – miarowe oddychanie.
 „Pożegnanie” – żegnamy się wyklaskując sylaby dłońmi o podłogę, kolana, nad głową (do-wi-dze-nia).

                                                                                                            Przygotowanie- nauczycielki:
                                                                                                                  Agnieszka Lewandowska,
                                                                                                                        Katarzyna Pietraszko,
                                                                                                                              Małgorzata Foks.5) W ramach obszaru 5- doskonalenie nauczycieli:

W dniu 27 kwietnia br. (niedziela) nauczycielki przedszkola będą uczestniczyły w warsztatach: „Taneczne doznania łączące pokolenia cz.1 i cz. 2- KLANZA”- organizowanych przez Doradcę Metodycznego Urzędu Miejskiego w Błoniu w ramach planowanego na r. szk. 2013/2014 doskonalenia nauczycieli z terenu miasta i gminy Błonie finansowanego przez organ prowadzący (zgodnie z harmonogramem)