Ramowy rozklad dnia

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

Przedszkola Publicznego „Iskierka” w Bieniewicach.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach

8:00-13:00.

  

 

 

700-815 

 

800 

 

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do swobodnych  zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Zabawy organizowane przez nauczyciela, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym Prace porządkowe w sali, gry i zabawy zaspokajające potrzeby ruchowe i integrujące grupę.

 

800-815

Zabawy relaksująco-koncentrujące sprzyjające wyciszeniu

 

815 – 845

 

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o odstawę programową, zabawy i zajęcia edukacyjne, dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

845-900

 

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowujące do śniadania, pełnienie dyżurów nakrywanie do stołu – rozkładanie talerzy, kubków, sztućców. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

 

 

900-930  

 

Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu (mycie zębów).

 

 

930- 945

 

Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki, czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną .

 

945-1015 

 

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

1015-1115 

 

Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.

 

 

1115-1130 

 

 

Przekąska: talerz owocowo-warzywny; przygotowanie dzieci do wyjścia na  świeże powietrze.

 

 

1130-1245 

 

Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania , eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstruktywnych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

 

 

1300      

 

Rozchodzenie się do domów dzieci realizujących bezpłatną podstawę programową.

 

 

 

1300-1310

 

Czynności przygotowujące do obiadu (zabiegi higieniczne, pomoc przy nakrywaniu do stołu).

 

1310-1330

 

Spożywanie obiadu.

 

 

1330-1350

 

Odpoczynek poobiedni – relaksacja (higiena układu nerwowego): słuchanie muzyki, bajek, dźwięków przyrody.

 

 

1350-1420    

 

Swobodna aktywność dzieci według ich pomysłów i zainteresowań; zabawy i gry indywidualne, zespołowe; spontaniczne i kierowane zabawy ruchowe. Ćwiczenia utrwalające wiadomości, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy w kole, rysowanie.

 

 

1420-1450

 

 

Zajęcia, zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodne z planem wychowawczo –dydaktycznym oraz praca indywidualna z dziećmi, pobyt na powietrzu

 

 

1450-1510

 

 

 

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

 

1515-1615

 

 

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry zespołowe, spontaniczne i kierowane

 

1615-1700

  

 

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.                        

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.