Priorytety

Nasze priorytety:

   Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym charakterem, wyzwalanie w nim twórczej postawy zdolnej do specyficznego postrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

 

     Nasze działania edukacyjne i wychowawcze mają na celu przyzwolenie dziecku  na rozwój zgodny z jego zakresem potrzeb, zainteresowań, rodzajem inteligencji tak, aby umożliwić mu w jak najwyższym stopniu nabywanie różnorodnych doświadczeń.

 

     Podkreślamy dominujący wpływ rodziny na osobowość dziecka, jego dynamiczny rozwój i silnie emocjonalny stosunek do wykonywanych działań oraz naturalną ciekawość świata. 

PAMIĘTAJ !
DO NAS KAŻDY PRZEDSZKOLACZEK

 CHĘTNIE CHODZI I NIE PŁACZE !!!