Opłaty

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU POBIERANE BĘDĄ
w kancelarii przedszkola w dniach:  12, 13 i 14 czerwiec 2018r.

w godz. 7.00-17.00

 

 Pobyt w ramach podstawy programowej:      

Śniadania                                                                 30,00 zł.

Rada Rodz. (deklarowana kwota)                              35,00 zł.

 

          Razem                                                      ---- --------------

                                                                            65,00 zł

                                                                                  

 

Pobyt  w przedszkolu poza podstawą programową:

                             

Śniadania                                                                30,00             

Obiady i podwieczorki                                             200,00

Rada Rodziców  (deklarowana kwota)                         35,00 zł.  

 

                                                                         ----------------                           

                 Razem:                                                 265,00                     

+        Opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych nie objętych podstawą programową ( 1 zł./godz. według zadeklarowanych godzin pobytu).