Opłaty

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU POBIERANE BĘDĄ
w kancelarii przedszkola w dniach:  11, 12 i 15 stycznia  2018r.

w godz. 7.00-17.00

 

 Pobyt w ramach podstawy programowej:      

Śniadania                                             22  x 1,50 =   33,00 zł.

Rada Rodz. (deklarowana kwota)                                 35,00 zł.

          Razem                                                      ---- --------------

                                                                              68,00  zł.

                                                                                  

 

Pobyt  w przedszkolu poza podstawą programową:

                             

Śniadania                                          22x 1,50 =      33,00 zł.

Obiady i podwieczorki                      22 x10,00 =    220,00zł.

Rada Rodziców  (deklarowana kwota)                         35,00 zł.  

                                                                          -----------------                           

                 Razem:                                                 288,00 zł.                            

+        Opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych nie objętych podstawą programową ( 1 zł./godz. według zadeklarowanych godzin pobytu).