Opłaty

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU POBIERANE BĘDĄ
w kancelarii przedszkola w dniach:
11, 12 i 13 wrzesień 2019 r.

 

w godz. 7.00-17.00

 

Pobyt w ramach podstawy programowej:

Śniadania                                 21 x 1,50 = 31,50 zł.

Rada Rodz. (deklarowana kwota)               35,00 zł.

Woda na I półrocze                                     25,00 zł.

Ręczniki na I półrocze                                 30,00 zł.

Razem ---------------------------------------------------------

                                                                                     121,50 zł.

 

 

Pobyt w przedszkolu poza podstawą programową:

 

Śniadania                                    21 x 1,50 = 31,50 zł.

Obiady i podwieczorki                 21 x11,00 = 231,00 zł.

Rada Rodziców (deklarowana kwota)            35,00 zł.

Woda na I półrocze                                        25,00 zł.

Ręczniki I półrocze                                         30,00 zł.

----------------------------------------------------------------------

Razem:                                                        352,50 zł.

 

+ Opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych nie objętych podstawą programową ( 1 zł./godz. według zadeklarowanych godzin pobytu).