Opłaty

 

 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU POBIERANE BĘDĄ

w kancelarii przedszkola w dniach: 13, 14 i 15 styczeń2020r.

w godz. 7.00-17.00

 

Pobyt w ramach podstawy programowej:

Śniadania                        21 x 1,50 = 31,50 zł.

Rada Rodz. (deklarowana kwota)       35,00 zł.

                                         Razem :             66,50 zł.

 

Pobyt w przedszkolu poza podstawą programową:

Śniadania                       21 x 1,50 = 31,50 zł.

Obiady i podwieczorki 21 x11,00 =   231,00 zł.

Rada Rodziców (deklarowana kwota) 35,00 zł.

                                     Razem      297,50 zł.

+ Opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych nie objętych podstawą programową ( 1 zł./godz. według zadeklarowanych godzin pobytu).