Opłaty

 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU POBIERANE BĘDĄ
w kancelarii przedszkola w dniach: 13, 14 i 15 maj 2019 r.

 

za kwiecień i maj

 

w godz. 7.00-17.00

 

 

 

Pobyt w ramach podstawy programowej:

 

Śniadania 27 x 1,50 = 40,50 zł.

 

Rada Rodz. (deklarowana kwota) 70,00 zł.

 

Razem ------------------------

 

110,50 zł.

 

 

 

 

 

Pobyt w przedszkolu poza podstawą programową:

 

 

 

Śniadania 27 x 1,50 = 40,50 zł.

 

Obiady i podwieczorki 27 x11,00 = 297,00 zł.

 

Rada Rodziców (deklarowana kwota) 70,00 zł.

 

---------------------------

 

Razem: 407,50 zł.

 

 

 

+ Opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych nie objętych podstawą programową ( 1 zł./godz. według zadeklarowanych godzin pobytu).