Opłaty

Decyzją Rady Rodziców składka na rzecz  RR za marzec wynosi

połowę wysokości .

Płatności na RR za pozostałe miesiące (kwiecień, maj, czerwiec)

- nie będą pobierane .

 

Uwaga rodzice !!!

Odpłatność za przedszkole regulujemy wg następujących zasad:

Za miesiąc czerwiec płacimy za dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Wysokość wpłaty dostaniecie Państwo sms na nr telefonu.

Termin wpłaty do 5 każdego miesiąca.

Uruchomiliśmy dwa konta bankowe, na które należy dokonywać wpłat:

Konto nr 1: 37 1020 1026 0000 1102 0263 5803

Na konto nr 1 prosimy wpłacać opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu

(1 zł.za godzinę)

Konto nr 2: 50 8015 0004 0008 3003 2050 0001

Na konto nr 2 prosimy o pozostałe wpłaty (obiady, śniadania i Rada Rodz.)

 

W tytule wpłaty ( ważne żeby nie pomylić nr konta)

należy podać imię, nazwisko dziecka , nazwę i nr przedszkola.

Dla osób, które nie maja możliwości wnoszenia opłat poprzez Internet, będzie

możliwość dokonywania opłat w przedszkolu, po uprzednim telefonicznym

kontakcie z p. intendent pod nr tel. 731 119 010.

Po powrocie dzieci do przedszkola odpłatność będzie regulowana na nowych

zasadach, szczegóły podamy wkrótce.