Opłaty

Płatności za kwiecień br. regulowane będą po uwzględnieniu odpisów za marzec według komunikatu ze strony głównej.
                                


 

                                                

WAŻNE INFORMACJE O OPŁATACH

Od grudnia br. uruchomiliśmy dodatkowe

* konto bankowe nr3, na które należy dokonywać wyłącznie wpłat za  wyżywienie: śniadania, obiady:

Konto nr 3: 39 80150 0040 0083 0032 0500 102

*na konto nr 1 prosimy wpłacać opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu -1 zł.za godzinę- nie dotyczy dzieci 6-letnich (konto urzędu)

Konto nr 1: 37 1020 1026 0000 1102 0263 5803

W tytule wpłaty na konto nr1 (ważne żeby nie pomylić nr konta) należy podać imię, nazwisko dziecka , nazwę i nr przedszkola.

*na konto nr 2 prosimy o wpłaty na rzecz Rady Rodziców wg zadeklarowanych wysokości

Konto nr 2: 50 8015 0004 0008 3003 2050 0001 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. intendent pod nr tel. 731 119 010.