Opłaty

 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU POBIERANE BĘDĄ
w kancelarii przedszkola w dniach: 1
2, 13 i 14czerwiec 2019 r.

 

w godz. 7.00-17.00

 

Pobyt w ramach podstawy programowej:

Śniadania 18 x 1,50 = 27,00 zł.

Rada Rodz. (deklarowana kwota) 35,00 zł.

Razem ------------------------

62,00 zł.

 

 

Pobyt w przedszkolu poza podstawą programową:

 

Śniadania 18 x 1,50 = 27,00 zł.

Obiady i podwieczorki 18 x11,00 = 198,00 zł.

Rada Rodziców (deklarowana kwota) 35,00 zł.

---------------------------

Razem: 260,00 zł.

 

+ Opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych nie objętych podstawą programową ( 1 zł./godz. według zadeklarowanych godzin pobytu).

Istnieje możliwość zmiany wysokości opłaty według zadeklarowanych dni.