Opłaty

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU POBIERANE BĘDĄ
w kancelarii przedszkola w dniach: 12, 13 i 16 października 2017r.

w godz. 7.00-17.00

 

 Pobyt w ramach podstawy programowej:      

Śniadania                                              22 x 1,50 =  33,00  zł.

Rada Rodz. (deklarowana kwota)                                35,00 zł.

Ubezpieczenie                                                          44,00 zł.

          Razem                                                              ------------------------

                                                                                 112,00 zł.

                                                                                  

 

Pobyt  w przedszkolu poza podstawą programową:

                             

Śniadania                                        22 x 1,50 =          33,00 zł.

Obiady i podwieczorki                      22 x10,00 =        220,00 zł.

Rada Rodziców  (deklarowana kwota)                           35,00 zł.

Ubezpieczenie                                                            44,00 zł.     

                                                                                 ---------------------------                          

                 Razem:                                                    332,00 zł.                            

+        Opłata za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych nie objętych podstawą programową ( 1 zł./godz. według zadeklarowanych godzin pobytu).