Komunikaty Instytucji w okresie epidemii Koronawirusa

Komunikat nr 12 Burmistrza Błonia z dnia 6.05.2020

 Drodzy Rodzice!

W związku z informacją o możliwości otwarcia przedszkoli uprzejmie informuję, że dyrektorzy przygotowują nasze placówki do przyjęcia dzieci od 18 maja. Wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz zalecenia dotyczące profilaktyki zakażeń COVID-19.

W pierwszej kolejności będziemy zapewniać opiekę nad dziećmi pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników oświaty, samotnie wychowujących i pracujących, obojga pracujących itd. zgodnie z wytycznymi.

Obecnie rozpoczynamy zbieranie deklaracji rodziców. Proszę o zgłaszanie dzieci tylko mailem na adresy przedszkoli ze wskazaniem imion i nazwisk rodziców oraz dzieci.

Zgłoszenia są przyjmowane do 11 maja do godz. 12.00. Po przyjęciu zgłoszeń otrzymacie Państwo dokumenty do dalszej weryfikacji przez dyrektorów przedszkoli.

Jednocześnie, zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia, zwracam się z prośbą, żeby nie deklarować powrotu dziecka do przedszkola, jeżeli nie jest to konieczne.

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

 


 

Komunikat nr 10 Burmistrza Błonia z dnia 30.04.2020 dot. otwarcia przedszkoli

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z informacją odnośnie możliwości otwarcia przedszkoli i licznymi pytaniami w tej sprawie, uprzejmie informuję, że przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Błonie nie będą otwarte od 6 maja.

Obecnie nie ma możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkoli, a wytyczne przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego są w praktyce bardzo trudne do zrealizowania.

Dyrektorzy kontynuują niezbędne działania w celu przygotowania placówek do otwarcia.

O sytuacji i przewidywanym terminie wznowienia działalności przedszkoli będziemy informować na bieżąco.

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia


 

 MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.


 

Komunikat Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

 


 Komunikat Burmistrza gm.Błonie


Komunikat Wydziału Oświaty w gminie Błonie 

Szanowni Państwo,

w związku z dzisiejszym zaleceniem Premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie placówki oświatowe zawieszają działalność.

 W dniach 12 i 13 marca szkoły i przedszkola z terenu gminy Błonie zapewnią dzieciom opiekę – bez prowadzenia zajeć dydaktycznych, natomiast od poniedziałku 16 marca będą całkowicie zamknięte. Przewidywany termin zamknięcia – do dnia 29 marca, jednakże prosimy śledzić informacje, gdyż sytuacja może dynamicznie się zmieniać.

Jednocześnie apelujemy, aby czasu tego nie traktować jak czasu wolnego od nauki, czasu ferii, tylko jako rodzaj profilaktycznej kwarantanny i aby powstrzymać dzieci przed wychodzeniem z domu i spotykaniem się w miejscach publicznych.

Marek Książek
Zastępca Burmistrza Błonia