o Nas

   

Przedszkole "Iskierka" to publiczna placówka oświatowo-wychowawcza, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Błoniu

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu MEN.


Zapraszamy na naszego Facebooka:

 https://www.facebook.com/Przedszkole-Publiczne-nr-6-Iskierka-105235101168950/

 


 Nasze grupy:

 Krasnale     

   Słoneczka  

 Tropiciele


   


Nadal czekamy na wasze propozycje

ulubionych książek z dzieciństwa by stworzyć

"Złotą dziesiątkę książek rodziców

z Przedszkola Iskierka"

w ramach projektu czytelniczego

realizowanego w naszym przedszkolu:

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".

(prześlijcie tytuły mailem na adres grupowy)