DYŻUR WAKACYJNY

 

Uwaga Rodzice - dyżur wakacyjny.

Zgodne z zaleceniem organu prowadzącego - Gminy Błonie wszystkie przedszkola publiczne będą pełnić

dyżur wakacyjny w okresie 1 lipca-21 sierpnia 2020r.

 

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące planowanego dyżuru wakacyjnego organizowanego w naszym przedszkolu.Według najnowszych wytycznych GIS minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza  niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

Prosimy o  rozważne podejmowanie decyzji, które muszą wynikać z realnej potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem podczas wykonywania obowiązków zawodowych obojga pracujących rodziców, oraz zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów.

Dzieci będą przyjmowane według następujących zasad kolejności przyjęć:

1.Dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.Dzieci pracowników oświaty i  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących, którzy od momentu pobytu dzieci w przedszkolu nie  będą pobierać zasiłku opiekuńczego, którzy  nie korzystają  z  urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz nie przebywają na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie. 

4.Dzieci obojga pracujących rodziców, którzy od momentu pobytu dzieci w przedszkolu nie  będą pobierać zasiłku opiekuńczego, którzy nie korzystają z  urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz                nie przebywają na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie. 

5.W dalszej kolejności inne poza w/w.

 

W dniach 1-12 czerwca 2020r. będziemy zbierać od Państwa zgłoszenia  dzieci na dyżur wakacyjny tylko drogą elektroniczną wg schematu: 

1) imię, nazwisko dziecka: ………………………………

2)  data : od……. …do …………….lipca 2020r.

3) data : od……….. do …………….sierpnia 2020r.

4) godziny pobytu w przedszkolu:  ………..………..

Informujemy także, że w przypadku zgłoszenia większej ilości dzieci będą podejmowane działania kwalifikujące dzieci na dyżur (np. dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy obojga rodziców o wykonywaniu pracy  w tym czasie).

Po przyjęciu zgłoszeń będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach niezbędnych do organizacji dyżuru wakacyjnego  (dokumentacja  , terminy i wysokość opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu).

 

Z poważaniem

Dyrektor PP6 Iskierka