Programy

 
 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w przedszkolu odbywa się także poprzez wykorzystanie przez nauczycielki podczas zajęć i zabaw w grupach z dziećmi elementów następujących metod:
Edukacja matematyczna prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Metoda Rudolfa Labana  (twórcza gimnastyka)
Metoda Kniessów (ruch, muzyka, masaż)
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz (przygotowanie do czytania i pisania)
Metoda P. Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
Pedagogika Zabawy
Drama
Metoda Karla Orffa (śpiew i gra na prostych instrumentach)
 
 
 Dokumentacja z AWANSU ZAWODOWEGO