Programy


ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
 W roku szk. 2020/21 w naszym przedszkolu realizowany jest "Program Wychowania Przedszkolnego" MAC Edukacja , autorstwa Wiesławy Żaby- Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo.

Program zawiera pozytywną opinię , zgodność z Rozp. MEN z 14 lutego 2017r. ( Dz. U 2017, poz. 356 ze zm.)

 
 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w przedszkolu odbywa się także poprzez wykorzystanie przez nauczycielki podczas zajęć i zabaw w grupach z dziećmi elementów następujących metod:
Edukacja matematyczna prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Metoda Rudolfa Labana  (twórcza gimnastyka)
Metoda Kniessów (ruch, muzyka, masaż)
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz (przygotowanie do czytania i pisania)
Metoda P. Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
Pedagogika Zabawy
Drama
Metoda Karla Orffa (śpiew i gra na prostych instrumentach)
 
 
 Dokumentacja z AWANSU ZAWODOWEGO