(przeczytaj więcej)

 

 

 W dniu 14.09.2018 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie”.  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Błonie poprzez utworzenie 44 nowych miejsc w istniejącej PP nr 3 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 210 dzieci z PP nr 2-6 w tym 25 SPE oraz 22 nauczycieli w okresie 01.08.2018-31.10.2019 r.

Planowanym efektem projektu jest zorganizowanie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.  W ramach projektu dzieci  niepełnosprawne będą mogły wziąć udział w nowych, nieprowadzonych do tej pory, zajęciach specjalistycznych takich jak: trening słuchowy  oparty na metodzie Johansena, zajęciach sensomotorycznych, ergoterapii i arteterapii (25 dzieci). 
We wszystkich przedszkolach prowadzone będą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: „Sprytny maluch”, „Mały ekolog”, „W pracowni malarza”, „Kodowanie na dywanie”.

Nauczyciele przedszkoli uczestniczyć będą w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach i szkoleniach z zakresu nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Przedszkola wzbogacą się o pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 dodatkowo zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do prowadzenie terapii z dziećmi niepełnosprawnymi.

Całkowita wartość projektu: 1 227 932,50 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 982 346,00 zł