*zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne*

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  DLA GRUPY  KRASNALE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ   2020 r.

 

Tematy Kompleksowe:

1. Witajcie w przedszkolu

2. Droga do przedszkola

3. Nadeszła jesień

4. Co robią zwierzęta jesienią ?

 

Przewidywane  osiągnięcia  dziecka  z  odniesieniami do  podstawy  programowej

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

 określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,

 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie ;

 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i

ćwiczeń plastycznych ;

 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia

zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składnia zabawek z oddzielnych

części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów

swoich działań;

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce ;

 przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach

ruchowych;

 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych,

bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia,

z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze

śpiewem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

 zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;

 cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;

 szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;

 dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

 dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

 pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;

 dzielnie się wrażeniami i , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;

 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań;

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka :

 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;

 wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;

liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana

sylabą;

 wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w

codziennych sytuacjach;

 pokazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;

 nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, improwizowanie piosenek ruchem;

 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;

 wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np.

tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy;

 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi z użyciem palców lub

pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału,

obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej,

modeliny, naklejanie , ugniatanie itd. ;

 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela , dających dziecku

satysfakcję i radość;

 poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;

 poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej,

karetki pogotowia, policji;

 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności

zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian

odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce),

nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);

 klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;

 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

 nazywanie figur geometrycznych;

 poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania;

 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór

roku ;

 porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich

elementów, nakładanie ich na siebie;

 poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

 zwracane uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie

futra, piór.