zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

  • Drukuj

Czego uczymy się w październiku w grupie Słoneczek?

 

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień na działce.

3. O sobie samym.

4. Nasze zmysły.

 

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

· zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

· spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

· określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, skóry,

· rysowanie siebie z uwzględnieniem charakterystycznych szczegółów.

 

Językowa aktywność dziecka

· rozwijanie koordynacji ruchowej,

· rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

· nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

· rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze

· rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,

· nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

 

Artystyczna aktywność dziecka

· improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki ,

· samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

· uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się.

· zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

· wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 

· czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

· stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii,

· godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek,

· podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych,

· wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 

· samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,

· prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

· pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego,

· określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry,

· ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych),

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 

· podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,

· nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

 

Językowa aktywność dziecka

· formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

 

· czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,

· czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,

· rozpoznawanie liter pisanych,

· wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,

· liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

· układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończe

 

Artystyczna aktywność dziecka

· improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

· poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,

· ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny,

· samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,

· tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą.

 

Poznawcza aktywność dziecka

· wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,

· rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów), układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,

· różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,

· orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,

· klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,

· rozpoznawanie cyfr i liczby 10,

· dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

· odtwarzanie rytmu w metrum 2/4 3/4 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

· inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,

· tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian– żaba – jezioro...

· nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły,

· dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.