zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Czego uczymy się we wrześniu w grupie Słoneczek?

 

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu,

·         spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

Językowa aktywność dziecka

·         rozwijanie koordynacji ruchowej,

·         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

·         nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

·          nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych,

pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)

Artystyczna aktywność dziecka

·         improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

·         samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·         zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,

·         przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

·         zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi np.: komendy policji, pogotowia ratunkowego,

·         sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka       

·         wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,

·         szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.

·         pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego,

·         prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·         czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie,

·         pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,

·         prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

·         sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,

·         posługiwanie się poprawną mową,

·         liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

·         formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

·         poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru,

·         układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru,

·         wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań.

Artystyczna aktywność dziecka

·         samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,

·         improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

·         uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Poznawcza aktywność dziecka

·         inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,

·         określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,

·         nazywanie źródeł dźwięków

·         odtwarzanie rytmu w metrum 2/4 3/4 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

·         słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów,

·         orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,

·         posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących