Witamy na stronie Naszego Przedszkola …

Z małej Iskierki bywa płomień wielki.

 

Aktualności

Dziękujemy Dzieciom i ich Rodzicom

za piękne życzenia z

okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W  tym trudnym dla nas wszystkich czasie,

każde słowo wsparcia i życzliwość jaką nam  Państwo

okazujecie są  dla nas bezcenne.

Jest nam niezmiernie miło, że dostrzegacie Państwo

nasze zaangażowanie i troskę o każdego wychowanka.

W imieniu  całego personelu - dziękuję serdecznie 

i ciepło pozdrawiam

dyrektor przedszkola Elżbieta Flisek.

 

 *************************************************************

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU O BEZWZGLĘDNYM

NAKAZIE NOSZENIA MASECZEK 

W PRZESTRZENI PRZEDSZKOLA (SZATNIA)

OSOBY BEZ MASECZKI PROSIMY

O OCZEKIWANIE NA DZIECI POZA SZATNIĄ

(PO UPRZEDNIM WYWOŁANIU DOMOFONEM)


 

W dniach 19-20 październik w godz. 7.30 - 8.15

zbierana będzie opłata za wodę do picia

i jednorazowe ręczniki papierowe

(szatnia przedszkola)

Prosimy przygotować odliczoną kwotę 50 zł.

(na pierwsze półrocze).

 


 

Podczas posiedzenia Rady Rodziców naszego przedszkola, w dn. 10.09.2020r.

został wybrany skład prezydium:

 

Przewodnicząca p. Monika T.

Skarbnik p. Dominik B.

Sekretarz p. Marlena K.

 

Pozostali Rodzice stanowią ustawowy

skład R.R.(członkowie)

 

Decyzją R.R dobrowolne składki na rzecz R.R będą realizowane od m-ca   października br. według deklaracji  rodziców  każdego dziecka. Rekomendowana składka:

35 zł./dziecko.


   

 Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie czytelniczym:

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".

W tej edycji razem z Państwem chcemy stworzyć ranking ulubionych książek z

dzieciństwa. Czy możecie na chwilkę zanurzyć się we wspomnieniach i przypomnieć sobie

tytuły? Prosimy o umieszczanie ich w komentarzach na naszym facebooku lub przekazanie

tytułów przez Wasze dzieci (na kartce)

Następnie wybierzemy

"Złotą dziesiątkę książek rodziców dzieci z Przedszkola Iskierka".

 

 

 

 

 

 

Opłaty


                                

Czytaj więcej: Opłaty

Historia

 

Historia przedszkola

 

    Starania o utworzenie grupy przedszkolnej dla dzieci 3-6 letnich przy szkole rozpoczęto z inicjatywy ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach mgr Juliana Kowalika. Oficjalne otwarcie oddziału przedszkolnego w Bieniewicach nastąpiło 27 października 1973r.W tym dniu po raz pierwszy próg sali przedszkolnej przekroczyło trzydzieścioro dzieci w wieku 5 i 6 lat.

   Przygotowania do uruchomienia przedszkola trwały jednak już od dawna. Należało odpowiednio zorganizować bazę materialną placówki: dostosować kuchnię, zaplecze, salę do zajęć. Z funduszy Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej zakupiono lodówkę, naczynia i sprzęt kuchenny. Wyremontowano sposobem gospodarczym salę dla przedszkolaków, gromadzono sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć dla najmłodszych. Prowadzenie tej grupy dzieci powierzono dotychczasowej nauczycielce szkoły podstawowej P.Hannie Wasilewskiej, która przez kolejne lata pełniła funkcję kierowniczą w przedszkolu.       Personel przedszkola stanowiły wtedy panie: kucharka Maria Stachlewska, intendent Irena Wolańczyk, pomoc nauczycielki Sabina Gajewska. 

  Przedszkole czynne było w godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, a także w soboty. I tak grupa przedszkolaków rozpoczęła swą pierwszą edukację, a oddział przedszkolny stał się nieodłączną częścią szkoły podstawowej. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie rodziców i całej społeczności lokalnej w utworzeniu małego przedszkola. Z czasem zwiększono personel przedszkola o drugą nauczycielkę. Przekazano również na użytek przedszkola teren wokół szkoły od strony południowej tzw. ”małe boisko”. I w takim kształcie przedszkole przetrwało do roku 1986. Wtedy to, po rozbudowie szkoły podstawowej: oddaniu do użytku sali gimnastycznej szatni i kolejnych sal lekcyjnych, został utworzony drugi oddział przedszkolny.

   Od 1 września 1986r przedszkole stanowiło już dwie grupy: 6-latków tzw. ”O” oraz grupę 3-4-5 latków. Powiększyło się grono pracowników przedszkola i stanowiło ono już odrębną placówkę edukacyjną. Przez kolejne lata doposażano placówkę w nowe pomoce, przybory, sprzęt. Zmieniali się pracownicy, kolejne roczniki odchodziły do tutejszej szkoły. Rosło grono absolwentów przedszkola.

   Od 1 września 1994 r  przedszkole realizowano tzw. podstawy programowe ("minimum programowe") i czynne było sześć godzin dziennie (7.30-13.30). Personel pedagogiczny stanowiły trzy nauczycielki, pracownicy administracyjno-obsługowy także trzy etaty. Przez wszystkie lata swej działalności w przedszkolu prężnie działała Rada Rodziców, wspierając swym ogromnym zaangażowaniem realizację statutowych zadań przedszkola.

   W trzydziestą rocznicę powstania, przedszkole otrzymało nazwę „Iskierka”. Skąd taki pomysł? Otóż zwróciliśmy się do Rodziców i naszych podopiecznych z propozycją wymyślenia imienia lub nazwy dla przedszkola. Składano różne propozycje. Drogą głosowania wybór padł na:”Iskierkę”. Rada Pedagogiczna naszego przedszkola wraz z Radą Rodziców ustaliła, aby połączyć uroczystości rocznicowe przedszkola wraz z nadaniem jej imienia i wyznaczyć je na dzień 27 października 2003r. Następnie wymyślono „logo” dla przedszkola, rozpoczęły się prace nad repertuarem i scenariuszem całej uroczystości. Mottem naszej pracy pedagogicznej  jest idea : ” Z małej iskierki bywa płomień wielki”. Chcemy w ten sposób przekazać przesłanie, że wszystkie dzieci noszą w sobie pewien wrodzony potencjał, talent (tzw.„iskrę ”). Wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby żadna „iskierka” nie zmarnowała swej twórczej mocy i aby rozbłysnęła blaskiem szczęścia, radości. Tak jak iskrzą się gwiazdy i drogie kamienie, tak niech każde dziecko rozbłyśnie blaskiem dla swych najbliższych, będzie ich dumą i miłością. A rolą naszego przedszkola niech będzie stwarzanie równych szans dla wszystkich dzieci  do pełnej realizacji ich potencjału i właściwego rozwoju.

  Obecnie przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 do 17:00. Personel stanowi dziewięć osób.

 

 
 

 

 

o Nas

   

Przedszkole "Iskierka" to publiczna placówka oświatowo-wychowawcza, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Błoniu

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu MEN.


Zapraszamy na naszego Facebooka:

 https://www.facebook.com/Przedszkole-Publiczne-nr-6-Iskierka-105235101168950/

 


 Nasze grupy:

 Krasnale     

   Słoneczka  

 Tropiciele


Dziękujemy Państwu 

oraz dzieciom za aktywny udział w akcji 

"Wielka zbiórka książek 2020"

Więcej artykułów…

  1. Kalendarium 2011/12