o Nas

   

Przedszkole "Iskierka" to publiczna placówka oświatowo-wychowawcza, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Błoniu

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu MEN.


Zapraszamy na naszego Facebooka:

 https://www.facebook.com/Przedszkole-Publiczne-nr-6-Iskierka-105235101168950/

 


 Nasze grupy:

 Krasnale     

   Słoneczka  

 Tropiciele


 W tym roku szkolnym udało Nam się zdobyć certyfikaty

za ukończenie programów realizowanych w grupach m.in:

Słoneczka zrealizowały program "Mały miś w świecie wielkiej literatury" 

Krasnale zdobyły certyfikaty za ukończenie programu:

"Magiczna Moc Bajek"

oraz "Uczymy dzieci Programować"


  

ZABAWY LOGOPEDYCZNE


 

ZABAWY Z JĘZ.ANGIELSKIM


 

SŁOWO OD PSYCHOLOGA