o Nas

   

Przedszkole "Iskierka" to publiczna placówka oświatowo-wychowawcza, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Błoniu

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu MEN.


Zapraszamy na naszego Facebooka:

 https://www.facebook.com/Przedszkole-Publiczne-nr-6-Iskierka-105235101168950/ 


 Nasze grupy:

 Krasnale     

   Słoneczka  

 Tropiciele

 


SŁOWO OD PSYCHOLOGA


 


 

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU O BEZWZGLĘDNYM

NAKAZIE NOSZENIA MASECZEK

I DEZYNFEKOWANIU RĄK

PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA.