Drodzy Rodzice !!!

Wszelkie sprawy związane z serwowaniem posiłków w przedszkolu jak i informacje o późniejszym przyprowadzeniu dziecka w danym dniu do przedszkola z zamiarem  zamówienia obiadu, zgłaszamy do intendenta przedszkola najpóźniej do godz. 9.00 telefonicznie lub osobiści w kancelarii placówki.  Dziękujemy.


Dyżury przedszkoli w Gminie Błonie w roku szk. 2019.2020

24 grudnia 2019r. (wtorek).- Przedszkole Publiczne nr 2 Promyczek w Błoniu, ul. Piłsudskiego 25A

31 grudnia 2019r.(wt.)- Przedszkole Publiczne nr 2 Promyczek w Błoniu, ul. Piłsudskiego 25A

12 czerwca 2020r.(pt.)-Przedszkole Publiczne nr3 w Błoniu ul. Poniatowskiego 12B

Wakacje:

Lipiec 2020r. - Przedszkole Publiczne nr4 Stokrotka w Błoniu, ul. Grodziska15

Sierpień 2020r.- Przedszkole Publiczne nr 2 Promyczek w Błoniu, ul. Piłsudskiego 25A (z wyłączeniem ostatniego tygodnia sierpnia)


 

 W dniu 14.09.2018 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie”.  (przeczytaj więcej)


 *Zasady przetwarzania danych osobowych