zamierzenia wych-dydaktyczne

Czego uczymy się w listopadzie w grupie Tropicieli?

 

Czego uczymy się w listopadzie w grupie Tropicieli?

 

Tydzień 1: Ciekawe, dlaczego…

Tydzień 2: Mój zwierzak

Tydzień 3: Zapraszamy na przedstawienie

Tydzień 4: Dzień Pluszowego Misia

 

Umiejętności dziecka:

·         Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy,  opowiada o ilustracji

·         Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi

·         Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie

·         Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy

·         Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory

·         Rozwiązuje zagadki

·         Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów

·         Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności

·         Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy

·         Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi

·         Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu

·         Zna nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe: godło, flagę, hymn

·         Próbuje odczytywać z mapy proste nazwy

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych

·         Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną

·         Śpiewa hymn Polski

·         Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych

·         Okazuje szacunek do czyjejś własności

·         Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M  drukowaną i pisaną

·         Określa miejsce wskazanych głosek w słowach

·         Próbuje odczytywać krótkie wyrazy

·         Rozpoznaje cyfry: 1, 2

·         Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy

·         Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania

·         Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr

·         Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)

·         Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji

·         Zdaje sobie sprawę, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, wie, że należy je otaczać troską